dsds 00ds dd Du học điều dưỡng nhật bản đ ss GF DAI HOC QUOC GIA HAN QUOC dh dl

Trang chủ | Du học Nhật Bản

 • Lớp điều dưỡng Nhật kỳ tháng 10

 • Du học sinh Điều dưỡng Nhật Bản trước khi sang Nhật học tập sẽ được học một khóa tiếng Nhật miễn phí tại công ty. Dưới đây là một số hình ảnh lớp học.  Lớp học có sự kết hợp giảng dạy giữa giáo viên người Việt...
  ...và giáo viên bản ngữ người Nhật
  Du học sinh Điều dưỡng Nhật Bản trước khi sang Nhật học tập sẽ được học một khóa tiếng Nhật miễn phí tại công ty. Dưới đây là một số hình ảnh lớp học.

  Lớp học có sự kết hợp giảng dạy giữa giáo viên người Việt...
  ...và giáo viên bản ngữ người Nhật
  với mục tiêu các em du học sinh trước khi sang Nhật đạt tối thiểu trình độ tương đương N5